Naručivanje

Svaki registrirani korisnik ima pravo na kupnju robe oblika Odoli d.o.o. , prikazane na našim stranicama. Zakon o prodaji između registriranih korisnika i Odoli d.o.o. postaje legitiman nakon primitka kupljene robe.

Odoli d.o.o. je dužan dostaviti sve naručene i plaćene robe dionica prisutne u trenutku isporuke. U slučaju da nije moguća isporuka, Odoli d.o.o. će kontaktirati korisnika i dogovoriti drugi termin isporuke, zamjena robe ili otkaz naručenih roba, dok su ostale robe na raspolaganju će se nastaviti. U slučaju nemoguće isporuke naručene i plaćene robe Odoli d.o.o. će vratiti novac.

X