Nagradni natječaj

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
Odoli d.o.o.
Lodoli design-contest
Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Odoli d.o.o., Turan 103k, 47000 Karlovac, OIB
28683427394, u daljnjem tekstu: Organizator.
Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj će početi
12.03.2019 u 8:00 sati I traje do 31.03.2019 u 24:00 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike
Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.
Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Promotivni materijali će biti dostupni na Facebook stranici organizatora te Instagram profilu.
Članak 4
NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni natječaj ima pet nagrada, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.
Nagrada je:
1. nagrada. Roba marke Lodoli u vrijednosti od 1.000,00 kn
2.-5. nagrada. Roba marke Lodoli u vrijednosti od 500,00 kn
Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.
Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s adresom prebivališta u
Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Facebook www.facebook.com osim
članova Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).
Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za pravo sudjelovanja u natječaju potrebno je otići na Facebook stranicu
Organizatora www. facebook.com/lodoli.hr .
1. Nacrtaj grafiku/design u kojoj mora biti naš logotip ili izmjenjenog tipa.Grafika mora biti tehnički primjenjiva na tisku.
2. Pošalji na našu e-mail adresu.
3.02.04.2019 sve grafike koje su prikladnog karaktera postavljamona foto-kontest na fb,
gdje skupljamo likove.
4. Prvih pet grafika s najviše lajkova nagrađujemo, te ih koristimo na našim proizvodima kao
npr. majice, trenirke itd.
U obzir će doći svi sudionici koji do 21.03.2019. do 24h pošalju svoje grafike na lodoli@lodoli.hr
Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
1. 02.04.2019 sve grafike koje su prikladnog karaktera postavljamo na foto-kontest na fb,
gdje skupljamo likove sve do 15.04.2019.
2. Prvih pet grafika s najviše lajkova nagrađujemo po broju lajkova, te ih koristimo na našim
proizvodima kao npr. Majice itd. Članak 8

3. U slučaju manjka ulaza grafika, Odoli d.o.o. si uzima za pravo natječaj ukinuti.

KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnik nagrade bit će obaviješten na službenoj Facebook stranici, te će daljnja komunikacija biti
nastavljena elektronskom poštom. Elektronskom poštom će mu biti dostavljena potvrda o
nagradi najkasnije tjedan dana nakon završetka natječaja. Obaveza dobitnika je da Organizatoru
potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Prilikom preuzimanja potvrde nagrade,
dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i
preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.
Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili
drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i
obvezama iz ovih Pravila.
Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici
nagrade, njihovo ime i slika mogu se od strane Organizatora objaviti i koristiti u tiskanom
materijalu bez naknade. Poslana grafika postaje trajno vlasništvo tvrtke Odoli d.o.o. i može se
koristi za promidžbene svrhe.
Članak 11
OBJAVA DOBITNIKA
Ime dobitnika nagrade bit će objavljeno 02.04.2019 na službenoj facebook stranici Organizatora
www.facebook.com/lodoli.hr
Članak 12
MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOJ IGRI
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je
dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem
zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju
roditeljski odnosno starateljski odnos.
Članak 13
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.
ČLANAK 14:
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave za sudjelovanje u nagradnom natječaju nevažeće su i ne
daju pravo ni na kakvu nagradu, smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja,
a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom
sudioniku.
Članak 15
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u
Karlovcu.
Članak 16
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne
igre biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Organizatora.
Članak 17
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti
pravovremeno obaviješteni.
Članak 18
NAPOMENA
Ovaj Nagradni natječaj nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti
sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog
natječaja, dajete tvrtki Odoli d.o.o., a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i
objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako
samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav
sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno
te Odoli d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog
sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav
sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje
osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom
objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog
sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i
bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.
U Karlovcu, dana 11.03.2019
Organizator
Odoli d.o.o.

X